Dvärgpinscherklubben startades upp 2006 och är en rasklubb med inriktning på hundrasen Dvärgpinscher. Klubben har cirka 300 medlemmar och syftet med klubben är att väcka intresse och ge goda förutsättningar för Dvärgpinscher och dess ägare. Dvdvärgpinscherklubbenärgpinscherklubben vill genom att väcka intresse för rasen främja aveln av bruksmässiga och mentalt sunda och friska hundar. Klubben informerar och sprider kunskap om hundars beteende, fostran, utbildning och vård genom att själva delta i evenemang som fokuserar på dessa områden. Syftet är att sprida kunskap och information till hundägare som kan ta till sig informationen. Dvärgpinscherklubben anordnar även själva evenemang för hundägare och informerar om olika hundsporter som du och din hund kan delta i.

Dvärgpinscherklubben ger dig information

Ska man skaffa hund eller bara vill ha information om Dvärgpinschern som hundras är dvärgpinscherklubben rätt. Här finns all information om rasen och vad som krävs av dig som hundägare. Har man redan bestämt sig för att skaffa en dvärgpinscher hittar man uppfödare och information om planerade kullar hos dvärgpinscherklubben. Här finns även information om valpar till salu och hur man går till väga vid köp. Man får även information om första tiden med valpen och hur man fostrar valpen på rätt sätt. Viktiga råd ges angående rasen och vad som är viktigt att tänka på. Man finner all information om vad som behövs från vaccinationer till mat när man skaffar valp. Här kan man även finna en fodervärdshund om man vill prova på rasen innan man köper en egen. Man lånar en dvärgpinscher för att se om det är rätt hund för en.

Dvärgpinscherklubben är en samling av allt som har med rasen dvärgpinscher att göra. Här finns all information om hur rasen är till olika evenemang och hundsporter. Dvärgpinscherklubben är den perfekta klubben för alla som är intresserade av eller äger en dvärgpinscher. Bli medlem direkt!