Att spåra med hund är en fantastisk aktivering där hunden får chansen att agera i sitt rätta element. Dessutom får hunden en utmaning som utmanar och aktiverar både kropp och sinne. Många spårar med sin hund för nöjes skull medan andra väljer att göra detta i jaktsyfte. Man kan även utföra spårprov med sin hund för att ta reda på hundens lämplighet vid eftersök av till exempel skadat eller dött vilt. Alla jakthundsklubbar som är medlemmar i SKK kan anordna denna typ av spårprov. Spårprov är öppna för alla typer av raser och inte enbart jakthundar. Klubben är även öppna för blandrashundar som har en tävlingslicens.

Hur går ett spårprov till?

Ett spårprov går till som så att man på en cirka 600 meter lång bana lägger artificiella spår i form av cirka 2 dl blod. Beroende på vilken klass som man deltar i ska blodet planteras en viss tid innan dess att det är dags för hunden att utföra spåret. I anlagsklass så placerar man blodet mellan 2 till 5 timmar innan dess att hunden utför spårprovet medan om hunden startar i öppenklass så ska blodet anläggas 12 till 2spårprov4 timmar innan. Man spårar alltså aldrig med blod som direkt har placerats innan hundens start.

Spåret ska även vara skogsbevuxen och läggas i en terräng som har normal vilttäthet. Man ska eftersträva att lägga spåret i en varierande terräng. Det man bedömer under spårprovet är hundens spårningsförmåga, självständighet, skottprövning samt hundens arbetstempo. Det vill säga hur fort den hittar till målet. Det finns även rasspecifika spårprov som främst används på hundar som tillhör jaktraser och ska använder inom jakt. Det är även vanligt att det förekommer en del betting när det kommer till spårprov. Bland annat kan man betta på tid samt vilken hund som kommer att komma först till målet. Roligt för betraktare och hund!